Středa 23. ledna

Volná místa
Služební poměr


Úředníci v oblasti daní/240447 - odborný/vrchní referent v oddělení evidence tržeb

Služba zahrnuje zejména: - zabezpečování kontroly a správy ev. tržeb, - vedení správ. řízení v souvislosti s porušením povinností dle zákona o evidenci tržeb vč....

Ostatní úředníci jinde neuvedení/vládní rada v Oddělení koordinace sektorových politik COREPER II

POZOR, JEDNÁ SE O OBSAZENÍ SLUŽEBNÍHO MÍSTA PODLE ZÁKONA O STÁTNÍ SLUŽBĚ Č. 234/2014. JE NUTNÉ DODRŽET PROCES A FORMU ŽÁDOSTI

Odborní pracovníci vnitřních věcí státu a konzulárních služeb/Vrchní referent/rada oddělení hygieny obecné a komunální

Místo výkonu práce: Moskevská č.p. 1531/15, Ústí nad Labem. Požadujeme: vyšší odborné vzdělání. Nabízíme: platové podmínky 19 760 - 29 740,- Kč, stravenky. Kompletní...

Odborní kontroloři služeb zaměstnanosti/Inspektor zaměstnanosti Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějo

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 31. ledna 2019, tj. v této lhůtě zaslané generálnímu inspektorovi Státního úřadu inspekce práce prostřednictvím provozovatele...

Úředníci v oblasti daní/vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním II.

Úředníci v oblasti daní/Vrchní referent(ka)/rada Oddělení vyměřovacího III

Ředitel Finančního úřadu pro hlavní město Prahu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále též...

Úředníci jinde neuvedení/vrchní vládní rada, vedoucí Oddělení kanceláře RV pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu RV pro národnostní menšiny

POZOR, JEDNÁ SE O OBSAZENÍ SLUŽEBNÍHO MÍSTA PODLE ZÁKONA O STÁTNÍ SLUŽBĚ Č. 234/2014. JE NUTNÉ DODRŽET PROCES A FORMU ŽÁDOSTI

Úředníci jinde neuvedení/vrchní ministerský rada - posudkový lékař - předseda posudkové komise v oddělení výkonu posudkové služby Ostrava

Místo výkonu práce: Ostrava Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 14. února 2019, tj. v této lhůtě zaslané státní tajemnici v Ministerstvu práce a sociálních...

Podnikoví právníci/Právník

Místo výkonu práce: Masarykova č.p. 19/275, Bukov, Ústí nad Labem. Náplň práce: - samostatné vedení správních řízení na 1. stupni v oblasti národního a evropského...

Asistenti ochrany veřejného zdraví/Rada v oddělení PBU - služební poměr

kontakt:Mgr. Jarmila Bičaniková, tel.: 234 118 261, e-mail: Kontaktujte nás cez kontaktní formulář. prvotní kontakt telefonicky či emailem, místo výkonu:Dittrichova č.p. 329/17. - provádí...


Kontaktní formulář s kontaktními údaji stačí vyplnit jednou.
ExpertPrace.cz na Facebook-u