Neděle 17. prosince

Volná místa
Služební poměr


Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech/INSPEKTOR/KA KONTROLY BOZP (doprava a opravárenství)

Pracovně právní vztah: služební místo, obory služby:"Bezpečnost práce" Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 10. platové...

Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti/Odborný rada - právník ADR/ODR

Odborný rada v odboru pro severočeskou oblast v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele - právník ADR/ODR (SM 761) v oboru služby: 45 - Elektronické komunikace...

Úředníci v oblasti daní/vrchní referent(ka)/rada v Oddělení kontrolním II, Odbor kontrolní

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy. Služba zahrnuje zejména: - provádění postupů při správě daní dle daňového řádu,...

Úředníci v oblasti daní/odborný/vrchní referent(ka) v Oddělení kontrolním III, Odbor kontrolní

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy. Služba zahrnuje zejména: - soustavnou vyhledávací činnost, tj. provádění místních...

Řídící pracovníci v oblasti účetnictví a kontrolingu/Vedoucí ekonomického oddělení - hlavní účetní

Pracoviště: Na Bělidle 724/7, Moravská Ostrava Výběrové řízení - Místo obsazované v režimu zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Účast pouze pro osoby s dokončeným...

Revizní technici, inspektoři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací/Odborný referent v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení kontroly (SM 893

Místo výkonu práce: Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem. Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst....

Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR/Referent Vězeňské služby ČR

Služební poměr příslušníka Vězeňské služby ČR, určeno pro muže. Nabízíme: Ošatné, dovolená 6 týdnů, kulturní, sportovní a sociální vyžití, zdravotní rehabilitační...

Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení/Právník

Pracoviště: Na Šibeníku č.p. 1179/5, Olomouc. Vhodné i pro OZZ. Zaměstnanec vede přestupkové řízení v režimu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky...

Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy/vrchní referent/ka - sociální pracovník/nice

Plné znění oznámení o výběrové řízení včetně potřebných formulářů pro podání přihlášky naleznete na: http://portal.mpsv.cz/web/upcr-kariera pod příslšným...

Ostatní úředníci/odborný rada v oddělení Regionálního centra Plzeň

Náplň činnosti na služebním místě: Výkon státního dozoru nad radiační ochranou, zaměření především na průmyslové využití ZIZ. Služební místo je zařazeno...


Prohlížením těchto stránek si šetříte Váš datový limit pro mobilní internet.
ExpertPrace.cz na Facebook-u