Pátek 19. července

Volná místa
Služební poměr


Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech/Právník/právnička - ministerský rada oddělení peněžité pomoci a odškodňování odboru odškodňování

Popis místa: Vedení správního řízení o žádostech o peněžitou pomoc dle zák. č. 45/2013 Sb.; mimosoudní jednání o žádostech o náhradu škody či nemajetkové újmy...

Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie)/Rada/odborný rada inspektor

Místo výkonu práce: Olomouc. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo...

Specialisté v oblasti právní, sociální, kulturní a v příbuzných oblastech/Právník/právnička - vrchní ministerský rada oddělení rozvoje elektronizace j

Popis práce: podílení se na tvorbě celostátní koncepce a strategie elektronizace justice; podílení se na sjednávání a implementaci eJustice na úrovni Evropské Unie či...

Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech/Právník/právnička - ministerský rada oddělení metodiky a soudních kanceláří odboru organizace justi

Tvorba vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy; podílení se na tvorbě kancelářského řádu pro státní zastupitelství a zpracovávání...

Rozpočtáři specialisté/Ministerský rada oddělení realizace mezinárodních projektů odboru evropských programů a dotací

Náplň práce: kontrola žádostí o poskytnutí finanční podpory, zpráv o realizaci, zpráv o udržitelnosti a dalších relevantních dokumentů vztahujících se k realizaci...

Ostatní úředníci jinde neuvedení/vládní rada v Oddělení koordinace sektorových politik COREPER I

POZOR, JEDNÁ SE O OBSAZENÍ SLUŽEBNÍHO MÍSTA PODLE ZÁKONA O STÁTNÍ SLUŽBĚ Č. 234/2014. JE NUTNÉ DODRŽET PROCES A FORMU ŽÁDOSTI

Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace/Vrchní referent/rada - finanční manažer, Rodina i práce v Plzeňském kraji, KrP v Plzni

Generální ředitelka Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále...

Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek/odborný referent/ vrchní referent - odborné zpracování rozhodnutí v oddělení nemocenskéh

Náplň práce: - Pracovník zajišťuje provádění specializovaných agend nemocenského pojištění. - Provádí poradenskou a konzultační činnost v oblasti nemocenského...

Odborní pracovníci organizace a řízení/Rada / odborný rada - organizační pracovník Kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj

Služba na služebním místě zahrnuje výkon pozice právníka, zastupování Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj při soudních jednáních, zpracovávání návrhů vnitřních...

Všeobecní administrativní pracovníci/Administrativní pracovník


Kontaktní formulář s kontaktními údaji stačí vyplnit jednou.
ExpertPrace.cz na Facebook-u